Kącik-dla-Rodziców | Komunikacja na zajęciach

KOMUNIKACJA NA ZAJĘCIACH

o używaniu języka obcego i języka ojczystego w pracy z małymi dziećmi

Sposoby komunikacji w pracy z małymi dziećmi podlegają nieustannym dyskusjom. Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie kiedy i w jakim stopniu należy używać język obcy a kiedy język ojczysty. Chcę tutaj przedstawić kilka bardzo zbliżonych do siebie sugestii dotyczących tego zagadnienia w ujęciu anglojęzycznych autorów.

POSŁUGIWANIE SIĘ JĘZYKIEM OBCYM
UNIKANIE JĘZYKA OJCZYSTEGO

 • Wydawanie krótkich poleceń, zadawanie pytań przy jednoczesnym pokazywaniu znaczenia gestem.
 • Zachęcanie dzieci do naśladowania czynności poprzez wielokrotne zachęcanie i powtarzanie, co daje dzieciom poczucie sukcesu i wzmaga ich chęci.
 • Zapoznawanie z nowymi słówkami, czynnościami, sytuacjami za pomocą obrazków lub gestykulowania.
 • Używanie angielskich słów przypominających w brzmieniu ich odpowiedniki w języku ojczystym.
 • Używanie słów uznanych za międzynarodowe (hamburger, T-shirt, jeans, taxi).
 • ‘ENGLISH HAT’ or ‘ENGLISH PUPPY’ – specjalna czapka ( lub maskotka ), która jest dla dzieci sygnałem do mówienia tylko w języku angielskim

POSŁUGIWANIE SIĘ JĘZYKIEM OJCZYSTYM

 • BEZPIECZEŃSTWO – dla małych dzieci nauka języka obcego powinna być przyjemna, a jeżeli nie jest to można wytworzyć pewną blokadę, która utrudni dalszą naukę
 • potrzebują one czasu, aby zaaklimatyzować się w nowym środowisku, dlatego nie należy od razu posługiwać się tylko językiem obcym.
 • POTRZEBA KOMUNIKACJI – stanowi podstawę procesu uczenia się, więc nie powinniśmy kazać dzieciom, aby mówiły tylko w języku angielskim, ponieważ jeszcze tego nie potrafią.
 • Podawanie zasad nowej gry jest o wiele skuteczniejsze i szybsze, jeżeli posługujemy się językiem ojczystym.
 • Zaznajamianie z nowym abstrakcyjnym słownictwem.
 • Zapoznawanie z kulturą i zwyczajami krajów anglojęzycznych.
 • Tłumaczenie zasad gramatycznych.
 • Sprawdzanie poziomu rozumienia dzieci

Podsumowując, zbyt dużo języka angielskiego (obcego) zbyt szybko może osłabić wiarę we własne możliwości i pogorszyć sposób uczenia się.
Najlepszym sposobem wydaje się znalezienie „złotego środka” i posługiwanie się językiem obcym i językiem ojczystym w tych sytuacjach, które są do tego najbardziej odpowiednie.

Bibliografia:

 1. Gardner, Bryan & Felicity (2000) Classroom English. Oxford: Oxford University Press
 2. Halliwell, Susan (1992) Teaching English in the Primary Classroom. New York: Longman
 3. Komorowska, Hanna (2003) Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna
 4. Phillips, Sarah (1993) Young Learners. Oxford: Oxford University Press
 5. Reilly, Vanessa & Ward, Sheila M. (2003; first published 1997) Very Young Learners. Oxford: Oxford University Press
 6. Scott, Wendy A. & Ytreberg, Lisbeth H. (1990) Teaching English to Children. New York: Longman