Przedszkole | Oferta Przedszkola

OFERTA PRZEDSZKOLA
"MAGICZNY KUFEREK"

Od września 2019r. nasze przedszkole będzie działało od godz. 6.30 – 17.00
w nowym budynku w Lublewie na ulicy Wrzosowej 16.


W ramach czesnego oferujemy:

- codzienny kontakt z językiem angielskim,
- poszerzony program rytmiki,
- zaj. umuzykalniające wg. teorii E. E. Gordona,
- gra na instrumentach, tańce, pokazy muzyczne,
- spotkania ze sztuką – koncerty muzyczne i przedstawienia,
- ciekawe warsztaty, zajęcia plastyczne,
- eksperymenty, doświadczenia,
- fitness dla dzieci i gimnastyka,
- zajęcia ruchowe wg. metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
- zajęcia logopedyczne,
- zajęcia kulinarne,
- kameralne grupy i przekaz chrześcijańskich wartości,
- imprezy oraz konkursy dla dzieci
– i oczywiście realizację podstawy  programowej wg. MEN.

 


OPŁATY:
• czesne za miesiąc - 500zł
• kolejne dziecko - 10% zniżki,
• KARTA DUŻEJ RODZINY – 10% zniżki,
• opłata za wyżywienie - 12zł / dzień -  śniadanie, dwudaniowy obiad
i podwieczorek,

• dzieci w wieku do 2,5 lat – opłata podwyższona o 150zł. .

 

ZAPRASZAMY!!!

 

KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA można otrzymać w przedszkolu

Lub pobrać tutaj.

 

O przyjęciu do Przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby chętnych pierwszeństwo mają dzieci uczęszczające do przedszkola w poprzednim roku szkolnym i ich rodzeństwo. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

 

Termin składania kart upływa 15 marca 2019r.
Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 22 marca 2019r.  (w przedszkolu).

 

Warunkiem przyjęcia do przedszkola jest podpisanie umowy  o świadczeniu usług do końca kwietnia 2019r. oraz opłata wpisowego – 200zł dla dzieci nowo przyjętych.